Tu Eres Duro Por Tu Casa Remix - Black Jonas Point ft Lapiz Conciente ft Musicologo The Libro ft Quimico Ultra Mega ft Secreto El Famoso Biberon ft Shadow Blow ft Sujeto Oro 24 ft Toxic Crow
Black Jonas Point ft Lapiz Conciente ft Musicologo The Libro ft Quimico Ultra Mega ft Secreto El Famoso Biberon ft Shadow Blow ft Sujeto Oro 24 ft Toxic Crow
Tu Eres Duro Por Tu Casa Remix